top of page

בחירת תוכנית

  • כרטיסיה ל 10 שיעורים

    600₪
    כרטיסיה לעשרה שיעורים תקפה ל 3 חודשים
    בתוקף למשך 3 חודשים
    • עשרה שיעורים בסטודיו בהתבסס על מערכת השעורים הקיימת .
bottom of page